Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2019/20

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020


Artykuły

Zakończenie rekrutacji - punktacja

Informacja  o minimalnej i średniej punktacji w rekrutacji na rok szkolny 2019/20

 

oddział

przedmioty 
rozszerzone

przedmioty punktowane

 
minimalna
liczba punktów

 
średnia
liczba punktów

 liczba
odrzuconych zgłoszeń

G_1A

akademicka-ekonomiczna

-matematyka

-geografia

-j.angielski

-wiedza o  społeczeństwie

-geografia

155,80

160,83

727

P_1A

akademicka-ekonomiczna

-matematyka

-geografia

-j.angielski

-wiedza o  społeczeństwie

-geografia

157,40

162,63

800

G_1B

medyczna

-biologia

-chemia

-biologia

-chemia

157,60

162,19

776

P_1B

medyczna

-biologia

-chemia

-biologia

-chemia

158,70

163,26

827

G_1D

informatyczna

-matematyka

-fizyka

-informatyka

-fizyka

-informatyka

157,80

162,08

731

P_1E

politechniczna

-matematyka

-fizyka

-geografia

-fizyka

-geografia

154,55

157,90

676

P_1F

akademicka-dziennikarska

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

151,60

156,40

618

G_1G

psychologiczno-prawnicza

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

153,60

158,20

774

P_1G

psychologiczno-prawnicza

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

152,95

158,11

681

OGÓŁEM

 

 

151,60

160,20

7386

 

 

 

 

 

 

 

 
25 lipca 2019