Ubezpieczenie uczniów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 


Artykuły

Ubezpieczenie NWW uczniów

Uprzejmie informujemy, że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Kierownik placówki oświatowej nie jest zobowiązany do podejmowania działań związanych z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Poniżej przedstawiony link brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania firmy Nord Partner sp.z o.o. proponuje model zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

www.ubezpieczenieuczniow.pl

Jednak zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji nie obliguje to rodziców do wybrania programu przygotowanego przez Nord Partner. Rodzic może skorzystać z innych ofert brokerów czy zakładów ubezpieczeń.

6 września 2018