e-Dziennik

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Uruchom dziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego

Jeżeli powyższy link nie działa - spróbuj tu!

 

Podstawowe Informacje:

 • W szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny UONET+ firmy Vulcan.
 • Aby korzystać z dzienika elektronicznego należy posiadać czynny adres e-mail.
 • Dostęp do dziennika mają wyłącznie osoby kórych adresy e-mail zostały zarejestrowane w systemie.
  Adresy e-mail uczniów i rodziców są rejestrowane wyłącznie przez wychowawcę lub administratora po potwierdzeniu adresu i tożsamości użytkownika.
 • Dla każdego ucznia (uczennicy) możliwe jest zarejestrowanie maksymalnie 3 adresów e-mail:
  • ucznia (uczennicy),
  • 1. rodzica (opiekuna),
  • 2. rodzica (opiekuna).
  Każdy z w/w użytkowników używa własnego adresu e-mail do logowania i tworzy samodzielnie swoje hasło dostępu.
 • Do logowania używany jest adres e-mail jako indentyfikator oraz samodzielnie utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu.
 • Hasło powinno składać sie z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną dużą literę i co najmniej jedną cyfrę.
 • Korzystanie z dziennika przez uczniów i rodziców jest bezpłatne.
  W zależności od wykorzystywanej metody dostępu do sieci Internet, użytkownik ponosi koszty związane z dostępem do sieci i transmisją danych, zależne od swojej umowy z firmą świadczącą usługi dostępu do sieci teleinformatycznych.
 • Do dostępu do dziennika można używać dowolnej przeglądarki internetowej.
  Producent zaleca przeglądarki Chrome lub Firefox.
  Należy zadbać o zainstalowanie najnowszej dostępnej wersji przeglądarki.
 • Do pobrania:
 • W przypadku trudności w dostępie do dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy
 • Po zalogowaniu w zakładce "POMOC" dostępna jest szczegółowa instrukcja korzystania z dziennika
 • W przypadku wprowadzania przez producenta modyfikacji w systemie konieczne może się okazać wyczyszczenie bufora przeglądarki intenetowej
 • Nieprawidłowości w działaniu systemu należy zglaszać wychowawcy lub producentowi

Artykuły

Filmy instruktażowe

 • Zakładanie konta w dzienniku - pierwsze logowanie do dziennika

 

 

 • Jak odzyskać zapomniane hasło do dziennika

 

6 września 2017

Blokowanie dostępu do dziennika przez AVAST

UWAGA!

Dotyczy blokowania dostępu do dziennika przez program antywirusowy AVAST.

 

Od kilku dni AVAST blokuje dostęp do dziennika UONET+.

Aby zapewnić sobie bezproblemowy dostęp należy:

 

 1. Kliknąć prawym klawiszem na ikonie AVAST w zasobniku systemowym i wybrać opcję „Otwórz interfejs użytkownika programu Avast”
 2. Kliknąć po lewej stronie interfejsu na ikonę „USTAWIENIA”
 3. Kliknąć na opcji „Ochrona aktywna”
 4. Przy ikonie „Osłona WWW” kliknąć na link „Dostosuj”
 5. Wyczyścić zaznaczenie przy  pozycji „Włącz skanowanie HTTPS”
 6. Potwierdzić klikając dwukrotnie przycisk „OK.”
 7. Zamknąć interfejs programu AVAST

 

Powyższy opis dotyczy wersji programu AVAST-2015. W innych wersjach nazwy opcji mogą się nieznacznie różnić.

 

12 września 2016