Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/19

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019


Artykuły

Zakończenie rekrutacji - punktacja

Informacja o minimalnej i średniej punktacji w rekrutacji na rok szkolny 2018/19

 

oddział

przedmioty 
rozszerzone

przedmioty punktowane

 
minimalna
liczba punktów

 
średnia
liczba punktów

 liczba
odrzuconych zgłoszeń

1A

akademicka-ekonomiczna

-matematyka

-geografia

-j.angielski

-wiedza o  społeczeństwie

-geografia

149,40

156,14

282

1B

medyczna

-biologia

-chemia

-biologia

-chemia

148,60

153,63

300

1D

informatyczna

-matematyka

-fizyka

-informatyka

-fizyka

-informatyka

146,20

154,18

272

1E

politechniczna

-matematyka

-fizyka

-geografia

-fizyka

-geografia

141,20

148,14

296

1F

akademicka-dziennikarska

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

140,80

146,29

303

1G

psychologiczno-prawnicza

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

145,60

152,55

338

 

- 

- 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

140,80

151,82

1791

 

 

 

 

 

 

 

 
20 lipca 2018