Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/21

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021


Artykuły

Zakończenie rekrutacji - punktacja

Informacja  o minimalnej i średniej punktacji w rekrutacji na rok szkolny 2020/21

 

oddział

przedmioty 
rozszerzone

przedmioty punktowane

 
minimalna
liczba punktów

 
średnia
liczba punktów

 liczba
odrzuconych zgłoszeń

1A

akademicka-ekonomiczna

-matematyka

-geografia

-j.angielski

-wiedza o  społeczeństwie

-geografia

153,65

161,93

508

1B

medyczna

-biologia

-chemia

-biologia

-chemia

154,30

161,26

468

1D

informatyczna

-matematyka

-fizyka

-informatyka

-fizyka

-informatyka

152,40

159,93

399

1E

politechniczna

-matematyka

-fizyka

-geografia

-fizyka

-geografia

146,95

152,42

427

1F

akademicka-dziennikarska

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

143,35

150,15

383

1G

psychologiczno-prawnicza

-język polski

-historia

-historia

-wiedza o społeczeństwie

147,55

154,51

457

OGÓŁEM

 

 

143,35

156,70

2642

 

 

 

 

 

 

 

26 sierpnia 2020